MENU

Travel Alert

COVID-19

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Val Di Compare είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων πρέπει λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται με την υπ. αριθμ. 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Τουρισμού (ΦΕΚ 2084 Β’ / 29-5-2020) και ολο μας το προσωπικό έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στην προσπάθεια μας να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα της εποχής, ζητάμε την κατανόηση σας και την τήρηση και από μεριά σας, των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Μέτρα ατομικής υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Τα Val Di Compare χρησιμοποιεί προϊόντα καθαρισμού τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και αποτελεσματικά στην καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και μολυσματικών ασθενειών του αναπνευστικού. Η Διοίκηση λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τρίτους) στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους.
Οι γενικοί κανόνες υγιεινής βάσει πρωτοκόλλου COVID-19 που ακολουθεί το κατάλυμα είναι οι εξής:
Προσωπικό

Oι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής:

 • Το προσωπικό του καταλύματος είναι εκπαιδευμένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου και χρησιμοποιεί με συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων, όλα τα μέσα Ατομικής Προστασίας με θερμομέτριση κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης.
 • Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών, πριν το φαγητό, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
 • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να κρατά
  αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και να
  ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
 • Το προσωπικό για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει.
 • Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
 • Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.
 • Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και το αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο.
Υπηρεσία Δωματίων
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
 • Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
 • Η αλλαγή λινών πραγματοποιείται κάθε 3 μέρες.
 • Σχολαστικό καθάρισμα - απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου και πολύ καλός αερισμός κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων.
 • Τα χρησιμοποιούμενα υφάσματα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες τοποθετούνται σε κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων, όπου και πλένονται τουλάχιστον στους 70oC.
 • Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες.
 • Γίνεται χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό.
 • Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα).
 • Τοποθετούνται αντισηπτικά υγρών σε κάθε δωμάτιο για χρήση εντός του δωματίου. Υπάρχει dispenser με αντισηπτικό υγρό για την καθημερινή χρήση εντός δωματίου.
 • Ειδικό κάλυμμα μιάς χρήσης για τηλεχειριστήρια TV-AirCondition, μετά την απολύμανσή τους.
 • Μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού το προσωπικό φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.
Υποδοχή
 • Ανέπαφο Check In / Check Out
 • Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
 • Για τους σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση τηρεί Αρχείο καταλύματος και βιβλίο συμβάντων των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) με σκοπό τη επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
 • Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων.
 • Απολύμανση των key cards – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.
 • Όπου απαιτούνται, διατίθενται μέσα Ατομικής Προστασίας: μάσκα, αντισηπτικό και γάντια μιας χρήσης και θερμόμετρο.
 • Παροχή χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία, φαρμακεία κτλ στην περιοχή.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής ανέπαφης πληρωμής των δαπανών διαμονής μέσω e-banking (IBAN), η ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Ενημέρωση επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.
 • Στην υποδοχή (reception desk) και σε όλα τα δωμάτια υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη.
 • Τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19.
 • Συνεργασία με ιατρό, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19.
 • Υπάρχει διακριτική παρακολούθηση από τη Διοίκηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.
 • Παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων βασικών υγειονομικών οδηγιών.
 • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και
  μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα,
  θερμόμετρο laser.
 • Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής/γραφείου.
 • Τα τερματικά POS απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση
Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19
 • Ο υπεύθυνος του καταλύματος επικοινωνεί άμεσα με τον συνεργαζόμενο γιατρό για να αξιολογήσει το περιστατικό γίνεται COVID-19 test και αν βγει θετικό ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για δήλωση του κρούσματος και παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισής του.
 • Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
 • Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος.
 • Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
Προσωπικό

Oι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής:

 • Το προσωπικό του καταλύματος είναι εκπαιδευμένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου και χρησιμοποιεί με συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων, όλα τα μέσα Ατομικής Προστασίας με θερμομέτριση κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης.
 • Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών, πριν το φαγητό, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
 • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να κρατά
  αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και να
  ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
 • Το προσωπικό για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει.
 • Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
 • Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.
 • Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και το αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο.
Υπηρεσία Δωματίων
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
 • Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
 • Η αλλαγή λινών πραγματοποιείται κάθε 3 μέρες.
 • Σχολαστικό καθάρισμα - απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου και πολύ καλός αερισμός κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων.
 • Τα χρησιμοποιούμενα υφάσματα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες τοποθετούνται σε κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων, όπου και πλένονται τουλάχιστον στους 70oC.
 • Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες.
 • Γίνεται χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό.
 • Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα).
 • Τοποθετούνται αντισηπτικά υγρών σε κάθε δωμάτιο για χρήση εντός του δωματίου. Υπάρχει dispenser με αντισηπτικό υγρό για την καθημερινή χρήση εντός δωματίου.
 • Ειδικό κάλυμμα μιάς χρήσης για τηλεχειριστήρια TV-AirCondition, μετά την απολύμανσή τους.
 • Μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού το προσωπικό φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.
Υποδοχή
 • Ανέπαφο Check In / Check Out
 • Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
 • Για τους σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση τηρεί Αρχείο καταλύματος και βιβλίο συμβάντων των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) με σκοπό τη επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
 • Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων.
 • Απολύμανση των key cards – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.
 • Όπου απαιτούνται, διατίθενται μέσα Ατομικής Προστασίας: μάσκα, αντισηπτικό και γάντια μιας χρήσης και θερμόμετρο.
 • Παροχή χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία, φαρμακεία κτλ στην περιοχή.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής ανέπαφης πληρωμής των δαπανών διαμονής μέσω e-banking (IBAN), η ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Ενημέρωση επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.
 • Στην υποδοχή (reception desk) και σε όλα τα δωμάτια υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη.
 • Τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19.
 • Συνεργασία με ιατρό, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19.
 • Υπάρχει διακριτική παρακολούθηση από τη Διοίκηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.
 • Παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων βασικών υγειονομικών οδηγιών.
 • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και
  μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα,
  θερμόμετρο laser.
 • Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής/γραφείου.
 • Τα τερματικά POS απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση
Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19
 • Ο υπεύθυνος του καταλύματος επικοινωνεί άμεσα με τον συνεργαζόμενο γιατρό για να αξιολογήσει το περιστατικό γίνεται COVID-19 test και αν βγει θετικό ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για δήλωση του κρούσματος και παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισής του.
 • Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
 • Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος.
 • Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
Για πληροφορίες και ενημέρωση για το πρωτόκολλο λειτουργίας του καταλύματος οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας τηλεφωνικώς ή να αποστέλλουν e-mail . Το πρωτόκολλο λειτουργίας θα ανανεώνεται και επικαιροποιείται ώστε να συντάσσεται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων καθώς και των Εθνικών Πρωτόκολλων Υγιεινής.
Θα είμαστε κοντά σας για παροχή κάθε πληροφορίας και βοήθειας.
Σας ευχόμαστε ασφαλή και ευχάριστη διαμονή στο Val Di Compare Apartments.
 
116435516 2187190874759544 1917193985183963649 o 116807139 2187190838092881 1102482069555919799 n 
Ithaca Apartments - Ithaca Studios - Ithaca Rooms for Rent - Ithaca Holiday Apartments - Holiday rentals Ithaca Greece - Apartments Vathi Ithaca - Vathi Ithaca Accommodation - Ithaca Self Catering Accommodation - Rooms in Vathi Ithaca - Ithaca Accommodation
Follow us:   facebook icon ithaca aaccommodation facebook icon ithaca aaccommodation facebook icon ithaca aaccommodation

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα
0030 26740 33722
0030 698 858 7432
0030 697 363 0773
Διέυθυνση: Βαθύ Ιθάκη 28300 Ελλάδα
Ithaca Apartments - Ithaca Studios - Ithaca Rooms for Rent - Ithaca Holiday Apartments - Holiday rentals Ithaca Greece - Apartments Vathi Ithaca - Vathi Ithaca Accommodation - Ithaca Self Catering Accommodation - Rooms in Vathi Ithaca - Ithaca Accommodation
 
Ithaca Apartments - Ithaca Studios - Ithaca Rooms for Rent - Ithaca Holiday Apartments - Holiday rentals Ithaca Greece - Apartments Vathi Ithaca - Vathi Ithaca Accommodation - Ithaca Self Catering Accommodation - Rooms in Vathi Ithaca - Ithaca Accommodation
MH.T.E. 0457Κ132Κ0509801
© 2021 Val Di Compare | Design & SEO by: Sami Computers - kefalonia.website

logo